top of page

Vorming: 'Aan de slag met jouw organisatiecultuur'

Dinsdag 4/6/19 van 9u30-16u30

Koning Albertlaan 27, 9000 Gent (vlakbij St.-Pieters Station)

achievement-3385068_1920.jpg

Ook jij draagt bij tot de cultuur binnen jouw organisatie. Vaak denken organisaties wel een beeld te hebben over de heersende cultuur, maar is dat wel correct?  Een inzicht hierin zal je helpen om te begrijpen hoe het leiderschap, de medewerkers, het imago, de processen, enz... (al dan niet) georganiseerd zijn.

Na deze vorming:

- ken je de verschillende organisatieculturen

- ken je de evolutie van een cultuur

- heb je inzicht op het effect van de cultuur op de dagelijkse werking

- heb je een persoonlijke cultuurmeting gedaan

Prijs: 150€ (incl. broodjeslunch)

2 Daagse vorming: 'inleiding tot kwaliteitscoördinator'

Dinsdag 18 en 25/6/19 van 9u30 - 16u30

Koning Albertlaan 27, 9000 Gent (vlakbij St.-Pieters Station)

people-3370833_1920.jpg

De vorming start met een inleidend gedeelte.

  • Wat is kwaliteit? Kwaliteit kan benaderd worden vanuit verschillende perspectieven.

  • Wat zijn oorzaken van kwaliteitsproblemen en wat zijn voorbeelden van slechte kwaliteit? 

  • Wat is integrale kwaliteitszorg of total quality management?

  • Wat zijn de basisprincipes, de basisbestanddelen, de diverse ontwikkelingsfases? Waarom is IKZ belangrijk voor het social-profit werk, voor de eigen organisatie en de eigen job?

Vervolgens staan we stil bij enkele kwaliteitsmodellen als referentiekader voor integrale kwaliteitszorg. Ze worden op een kritische manier doorgelicht zoals EFQM, INK, ISO, CAF en het professionele model van Van Delden. 

 

We bekijken ook procesmanagement en tonen een stappenplan om goede procedures uit te werken. Processen zorgen ervoor dat er producten en diensten worden geleverd die conform de verwachtingen van de klant (lid, deelnemer, bezoeker) zijn. Belangrijk in de kwaliteitszorg zijn natuurlijk de verbeterprocessen en verbeteracties. 

 

In een vierde gedeelte wordt stilgestaan bij de vragen, hoe problemen oplossen en hoe continu verbeteren? De PDCA-cirkel wordt concreet ingeoefend. 

 

Tenslotte wordt aandacht gegeven aan het instrumentele karakter van de integrale kwaliteitszorg: wat is kwaliteitsbeleid ? Wat is de functie en de taak van een kwaliteitscoördinator? Waar is zijn/haar plaats binnen het organigram van een organisatie?

Prijs : 250€ voor de 2 dagen (telkens incl. broodjeslunch)

bottom of page